Shader

Bonvital

BONVITAL – sigade söötmise tulevik on probiootiline

SCHAUMANN on töötanud välja uue probiootikumi, mis vastab täpselt just sigade söötmisnõuetele. 
See on BONVITAL. BONVITAL on puhas probiootiline alternatiiv seakasvatuses produktiivsuse kindlustamisel – emistest ja põrsastest nuumsigadeni. BONVITALi kasutatakse erandlikult lisandina SCHAUMANNi sigade spetsiaaltoodetes ja uues SCHAUMALACi tooteseerias.

Kuna noorloomade soolestiku floora reageerib keskkonnateguritele palju tundlikumalt, on BONVITALi kasutamise eesmärk põrsaste üleskasvatamisel eelkõige võõrutamisel ja pärast võõrutamist mõjuvatest stressiteguritest tingitud soolestikuhäirete ennetamine.

Positiivsed mõjud:
· Kõrgem ööpäevane juurdekasv         · Kõhulahtisuse profülaktika
· Parem seedimine                             · Väiksemad kulutused ravimitele
· Efektiivsem sööda ärakasutamine      · Vitaalsemad loomad
· Vähenenud vastuvõtlikkus stressile    · Väiksemad kaoprotsendid    

Lihtsalt tervena kasvada!

Kaalud

Kõik tooted Kaalud

Seadmed

Kõik tooted Seadmed

Söödad

Kõik tooted Söödad